Dopravná akadémia Trenčín - dôležité informácie

Sobota 19.01.2019

Práve prebieha
Neprebieha žiadne vyučovanie
Čas do zvonenia

Meniny má

Drahomíra Zajtra: Dalibor

Sobota 19.01.2019

Práve prebieha
Neprebieha žiadne vyučovanie
Čas do zvonenia

Meniny má

Drahomíra Zajtra: Dalibor

Sobota 19.01.2019

Práve prebieha
Neprebieha žiadne vyučovanie
Čas do zvonenia

Meniny má

Drahomíra Zajtra: Dalibor
18.01.2019

Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

Dňa 16.1.2019 sa žiak našej školy, Matej MIKLOŠ z III.A, zúčastnil okresného kola Olympiády v anglickom jazyku, kde získal krásne II. miesto.


Matej súťažil s viacerými žiakmi stredných odborných škôl v kategórii 2D. Jeho úlohou bolo zvládnuť písomnú časť, ktorá pozostávala z počúvania s porozumením, čítania s porozumením a testov na preverenie slovnej zásoby a gramatiky. V ústnej časti bola preverená jeho schopnosť vyjadriť svoje myšlienky a v rýchlosti si vymyslieť príbeh na daný obrázok a taktiež bola hodnotená jeho komunikačná spôsobilosť, plynulosť vyjadrovania, jazyková úroveň /gramatika, syntax/ a rozsah slovnej zásoby a jej použitie v tzv. „role-play.
Úlohy boli pre všetkých účastníkov z rôznych škôl a úrovní veľmi náročné a preto ďakujeme Matejovi, že sa okresného kola Olympiády v anglickom jazyku zúčastnil a blahoželáme mu za dosiahnutie II. miesta.

Deň otvorených dverí

19.12.2018

Vianočný turnaj vo florbale

Dňa 18. 12. 2018 zorganizovala Žiacka školská rada Vianočný turnaj tried vo florbale. Súťažilo medzi sebou 10 tímov.
Na 1. mieste sa umiestnila III.B, 2. miesto obsadila IV.A a na 3. mieste skončila I.B. Víťazom blahoželáme.
07.12.2018

Zmodernizovaná dopravná sála

Deň 4.12.2018 sa zapíše do histórie Dopravnej akadémie v Trenčíne.
V tento deň bola slávnostne otvorená zmodernizovaná dopravná sála – najmodernejšia a najkomplexnejšia odborná učebňa na prípravu odborníkov v oblasti železničnej dopravy. Učebňa v sebe spája históriu, súčasnosť a budúcnosť technického rozvoja železničnej dopravy a je základňou pre duálne vzdelávanie v študijných a učebných odboroch 37 Doprava, pošty a telekomunikácie. Softvér, ktorý umožňuje simulovať akúkoľvek situáciu na trati vyvinuli a zrealizovali zamestnanci firmy Signal projekt Brno, s.r.o. Otcom myšlienky a dobrým anjelom celého projektu je Ing. Zdeněk Trnka – dlhoročný priateľ našej školy. Poďakovanie patrí nielen jemu, ale aj riaditeľovi firmy Signal projekt s.r.o.Ing. Milanovi Ptáčkovi a odborníkom, ktorí odpracovali stovky hodín v dopravnej sále pri realizácii projektu – Ing. Tomášovi Juříkovi, pánovi Martinovi Navrátilovi, návestnému majstrovi Milanovi Bohušovi či Ing. Petrovi Macháčovi.
Na slávnostnom spustení učebne do prevádzky sa zúčastnili nielen autori projektu, zamestnanci školy, žiaci a rodičia, ale aj zástupcovia zriaďovateľa Dopravnej akadémie - Okresného úradu v Trenčíne, Trenčianskeho samosprávneho kraja, Železníc Slovenskej republiky, AŽD Slovakia, AZZZ SR, AK Signal Brno, Trenčianskej univerzity A. Dubčeka, Žilinskej univerzity.
Dopravná sála sa bude pod odborným dohľadom využívať nielen v rámci odborného výcviku žiakov našej školy, ale aj v rámci prípravy vysokoškolských odborníkov, v rámci celoživotného vzdelávania a rekvalifikačných kurzov.

„The onlines“

Dňa 3.12.2018 sa žiaci 2. ročníka zúčastnili predstavenia v anglickom jazyku „ The onlines“ v kine Hviezda v Trenčíne. Divadelná hra bola o svete, v ktorom nie je všetko tak, ako vyzerá, o lajkoch, smajlíkoch, o prikrášlenej realite a o tom, že hľadať šťastie vo virtuálnom priestore je ako hľadať zmysel života v kope špinavých ponožiek. Príbeh o Milošovi, Zuze a Vladovi, o lákavom tajomnom hlase, o predstavách a skutočnosti. Žiaci si touto zábavnou formou zopakovali základné slovesné časy, bežné frázy a obohatili si aj slovnú zásobu.

EXPERT geniality show

Dňa 29.novembra 2018 sa 15 žiakov našej školy zapojilo do celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT geniality show.
Žiaci súťažili v dvoch témach (ktoré si mohli vybrať), v každej bolo 25 otázok.
Vybrať si mohli z týchto tém:
Dejiny, udalosti, umenie
Mozgolamy
Svetobežník
Tajomstvá prírody
Do you speak English?
Góly, body, sekundy

Výsledky budú zverejnené 15.januára 2019

Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 21.11.2018 sa na našej škole uskutočnila Olympiáda v anglickom jazyku, školské kolo, ktorého sa zúčastnilo 8 žiakov: Samuel Bánfi II.B, Janka Tŕniková III.A, Laura Zovčáková III.A, Matej Mikloš III.A, Adrián Krovina III.B, Martin Antolík III.C, Veronika Strižencová IV.A a Samuel Cambel IV.B. Na prvých troch miestach sa umiestnili títo žiaci: 1. miesto Matej Mikloš III.A, 2. miesto Veronika Strižencová IV.A a 3.miesto Samuel Bánfi II.B. Gratulujeme a taktiež ďakujeme ostatným žiakom za účasť a snahu. Matej Mikloš postupuje do okresného kola, kde bude reprezentovať seba a aj našu školu. Držíme mu palce. „Good luck“

Záložka do knihy spája slovenské školy

Naša škola sa v školskom roku 2018/2019 zapojila do 7. ročníka celoslovenského projektu pre stredné školy „Záložka do knihy spája slovenské školy“, ktorý organizovala Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave. Cieľom tohto projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobili ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému: Milan Rastislav Štefánik alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov.
25.10.2018

Exkurzia Martin

Dňa 24. októbra 2018 sa žiaci III.A a III.B zúčastnili exkurzie v Martine.
Navštívili sme Centrum popularizácie fyziky v Gymnáziu Viliama Paulinyho Tótha, kde PaedDr. Jozef Beňuška, PhD. predvádzal veľmi zaujímavé pokusy z rôznych oblastí fyziky, pričom do pokusov zapájal aj žiakov. Pri interpretovaní faktov, javov, dejov a zákonitostí reálneho sveta rozvíjal zručnosti a schopnosti žiakov, aplikoval získané poznatky pri práci s informáciami a ich prezentovaní, diskutovaní, argumentovaní i pri obhajovaní vlastného stanoviska.
Druhá zastávka exkurzie bola na Národnom cintoríne. Je tam pochovaných vyše 300 známych osobností z rôznych oblastí, napr. J.C.Hronský – spisovateľ, Ján Smrek – básnik, Juraj Antal – fyzik, Anna Hurbanová - Jurkovičová – prvá slovenská herečka, Martin Benka – maliar.......
Za super organizáciu a dozor ďakujeme pani učiteľkám Hlavinkovej a Palovičovej.
25.10.2018

WORKSHOP „Smelo na cesty“

Dňa 18. 10. 2018 sa zúčastnili naši žiaci Vanesa Hrušková, Paulína Mikušová a Samuel Cambel súťaže „Smelo na cesty“. Súťaž organizovala Stredná odborná škola dopravná v Žiline, vo Vzdelávacom stredisku Kia Motors Sklovakia v Gbeľanoch.
Cieľom workshopu bolo stimulovať prirodzené kreatívne a inovačné schopnosti mladých ľudí, rozvíjať ich komunikačné a prezentačné zručnosti, podporiť tímovú prácu pri riešení nastoleného problému, priblížiť mladým ľuďom problematiku bezpečného a zodpovedného správania sa na cestách, motivovať žiakov využívať príležitosti, presadiť sa a byť úspešnými pri uplatnení sa na trhu práce.
Žiaci na súťaži získali cenné skúsenosti, ktoré im budú nápomocné v ich ďalšom odbornom raste.
16.10.2018

Sociálne podnikanie - podnikanie budúcnosti

Dňa 15. 10. 2018 sa 64 žiakov DA Trenčín zúčastnilo vzdelávacieho webinára na tému Sociálne podnikanie – podnikanie budúcnosti. Cieľom projektu je šíriť povedomie o sociálnom podnikaní medzi mladými ľuďmi, a tak ich podnietiť v tvorbe inovatívneho podnikateľského nápadu, ktorý rieši sociálne potreby. Webinár je súčasťou projektu Social Innovation Relay. Naši žiaci sa dozvedeli o podstate sociálneho podnikania a úspešných príbehoch, ktoré poznáme na Slovensku.
28.09.2018

INNOTRANS Berlin 2018

Dňa 19.9.2018 sa zúčastnili žiaci našej školy odbornej exkurzie – Inno Trans Berlin 2018. InnoTrans je najväčší odborný medzinárodný veľtrh pre železničnú a koľajovú dopravnú techniku a stavbu tunelov.
Žiaci cestovali mimoriadnym vlakom z Bratislavy do Berlína. Mimoriadny vlak sa skladal z ležadlových vozňov, v strede vlakovej súpravy bol spoločenský vozeň, kde sa podávalo občerstvenie a konali sa rôzne spoločenské aktivity.
Účastníci veľtrhu mali príležitosť oboznámiť sa s úrovňou, vývojom a trendmi železničnej dopravy vo svete, získať kontakty na spoluprácu, ďalšie vzdelávanie i prípadné pracovné príležitosti. Na výstave mali možnosť vidieť to najlepšie z prostredia železničnej techniky, najmodernejšie koľajové vozidlá i rýchlovlaky od výrobcov z celého sveta. Okrem iného z Austrálie, Číny, Dánska, Veľkej Británie, Švédska a Českej republiky.
Počas štyroch dní veľtrhu sa prezentoval aj slovenský železničný priemysel. Úspešne sa tu predstavili lídri – Tatravagónka Poprad, ŽOS Trnava, ŽOS Zvolen, ŽOS Vrútky, členovia AVOKOV - Asociácie výrobcov a opravcov koľajových vozidiel, Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, Kinex Bearings, ale aj výrobcovia interiérového a exteriérového vybavenia.
Pod jednou strechou sa žiaci dozvedeli všetko o aktuálnych trendoch a novinkách na železnici.
12.09.2018

Beseda s otcom Jurajom Sedláčkom

Dňa 12. 9. 2018 sa uskutočnila na našej škole beseda s pozvaným hosťom – vysokoškolským kaplánom otcom Jurajom Sedláčkom, ktorý napísal knihu Otcovské rany. Besedy sa zúčastnili dve triedy – 2.B a 1.B. Žiakov daná téma zaujala a niektorí žiaci sa aktívne do besedy zapájali. Otec Juraj im priblížil neľahkú realitu detí, ktoré pochádzajú z rozvrátených rodín. Z vlastnej pastoračnej skúsenosti im vysvetlil príčiny ich psychického, ale i duchovného utrpenia. Na záver im poukázal aj realitu dnešnej doby, kde mladí ľudia často padajú do pasce drog, alkoholizmu, kriminality...
10.09.2018

Deň gramotnosti

Pracovisko MPC v Trenčíne v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a podporou Školského inšpekčného centra Trenčín vyhlásilo na 8. septembra 2018 Deň gramotnosti, ktorý podporuje implementáciu aktivít zameraných na zvýšenie gramotností do vyučovacieho procesu. Aktivita je príležitosťou na prezentovanie pôsobenia škôl v oblasti rozvoja funkčnej gramotnosti a v oblasti STEM vzdelávania, zameraného na popularizáciu vedy a techniky a zvýšenie záujmu o technické a prírodovedné odbory.
Naša škola sa dňa 10. 9. 2018 už tradične zapojila do tejto výzvy a pre svojich žiakov pripravila deň plný rôznych aktivít a súťaží. Žiaci si overili svoje vedomosti a zručnosti v rámci gramotnosti čitateľskej, finančnej, informačnej, matematickej, cudzojazyčnej, geografickej, podnikateľskej či mediálnej. Učitelia pre žiakov pripravili rôzne úlohy. Pri ich plnení mali vypočítať náklady na stužkovú slávnosť, učili sa hospodáriť s peniazmi, porovnávali ceny z reklamných letákov, fiktívne nakupovali v určenom finančnom limite. Na obrysovej mape Európy určovali správnu trasu, ktorá bola popísaná v texte, pracovali s textom v cudzom jazyku, riešili logické úlohy z matematiky pomocou počítača, súťažili v skladaní puzzle zameranom na dopravu...
23.08.2018

 OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKU 

Slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019 sa uskutoční dňa 03. 09. 2018 o 9.30 hod.
v jedálni školy. 
04.07.2018

ROZBEHNI SA! ACADEMY

V školskom roku 2017/2018 sa Dopravná akadémia Trenčín zapojila do začínajúceho sa projektu ROZBEHNI SA! ACADEMY - workshopu v Programe rozvoja podnikavosti. Žiaci majú možnosť získať základné vedomosti o podnikaní a predovšetkým o začiatkoch podnikania prostredníctvom krátkych videí a pracovných pomôcok. Zároveň majú možnosť otestovať si svoje vedomosti v online rýchlokurze ako podnikať a získať certifikát. Žiaci získajú nielen vedomosti o úspešnom podnikaní, ale majú možnosť pochopiť i úskalia podnikania, riziká a príčiny neúspechu v podnikaní. Tento projekt poskytuje žiakom dostatočný priestor na diskusiu a možnosť otestovať nápad do 100 €. Certifikát
04.07.2018

Súťaž vo varení gulášu

 Dňa 27.06.2018 sa v areáli školy uskutočnila zábavno-spoločenská akcia žiakov školy a učiteľov, kde si jednotlivé tímy zmerali sily v kuchárskom umení varenia gulášu. Súťaže sa sa zúčastnili štyri tímy. Všetky uvarené gulášiky boli vynikajúce. Porota, zložená z  našich kuchárok sa jednoznačne uzniesla, že najlepší guláš uvarili žiaci I.C triedy. Víťazom gratulujeme. Sprievodnými akciami  boli v rámci pohybových aktivít žiakov streľba zo vzduchovky a loptové hry. Zúčastneným ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoločnú akciu žiakov a zamestnancov našej školy. Všetkým prajeme pekné prázdniny a tešíme sa na stretnutie v novom školskom roku 2018/2019.
04.07.2018

Odborné školenie ŽSR pre učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy

 Dňa 26.júna 2018 sa učitelia odborných predmetov a majstri odborného výcviku zúčastnili školenia, ktoré bolo rozdelené na dve časti.
Prvá časť bola zameraná na železničnú prepravu (preprava vozňových zásielok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave, preprava nebezpečných vecí a mimoriadnych zásielok).
Druhá časť bola zameraná na dopravu a techniku (oboznámenie sa so zabezpečovacím zariadením Siemens, postup pri stavaní vlakovej cesty, komunikácia výpravcu s rušňovodičom, elektronický dopravný denník).
Školenie v rámci systému duálneho vzdelávania zabezpečili školiaci pracovníci z Ústredného inštitútu vzdelávania a psychológie na ŽSR so sídlom v Žiline.
01.07.2018

POZOR !    POKYNY !

Žiaci ubytovaní v školskom internáte pri Dopravnej akadémii v Trenčíne v školskom roku 2018/2019

pokyny skolsky internat.pdf
 
15.06.2018

Súťaž zručností KROS

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva na počítači
Dňa 23. mája 2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže „Účtovníctvo na počítači“. Žiaci tretích ročníkov preukázali svoje znalosti ovládania programu ALFA plus (jednoduché účtovníctvo) a žiaci štvrtých ročníkov ovládania programu OMEGA (podvojné účtovníctvo).
Úspešní riešitelia získali certifikáty od spoločnosti Kros.V programe ALFA plus boli úspešní:
Silvia Gajdošová, III.C
Katarína Hrnčárová, III.C
Jana Ondrisová, III.C

V programe OMEGA boli úspešní:
Lukáš Halas, IV.A
Tomáš Krcho, IV.A
Michaela Oriešková, IV.A
Karolína Štefánková, IV.A

Žiakov pripravovali a súťaž zorganizovali Ing. Renáta Jánošíková a Ing. Janka Malíková.

06.06.2018

ICSC Daugavpils LATVIA 2018

 ICSC Daugavpils Latvia2018
V dňoch 27.5.2018 – 2.6. 2018 Mgr. Peter Juríček, Ing. Janka Malíková a žiaci Andrej Gramblička a Adam Ondruška navštívili družobnú školu v Lotyšsku v meste Daugavpils. Návšteva bola zameraná na zapájanie sa Dopravnej akadémie Trenčín do medzinárodných akcií organizovaných družobnou školou v meste Daugavpils, s aktívnou účasťou na medzinárodnej súťaži v anglickom jazyku pod názvom „ Medzinárodná súťaž počítačových zručností“ – 5.ročník. Spolu s našou školou sa súťaže zúčastnili aj výpravy družobných škôl z Poľska, Lotyšska, Ukrajiny, Moldavska, Litvy, Ruska, Gruzínska a Estónska. Akcia opäť ukázala dôležitosť vzájomného sa poznávania medzi národmi Európy a dôležitosť budovania atmosféry dôvery a mieru v celej Európe.
05.06.2018

ŠTUDUJ DOPRAVU- úspešná prezentácia ZSSK, ŽSR, ZSSK CARGO a partnerských škôl

V dňoch 01.-02.06.2018 sa uskutočnila v priestoroch železničnej stanice Vrútky prezentačná akcia Študuj dopravu.Akcia sa konala pod záštitou ZSSK Slovensko a účasti firiem ako ŽSR, ZSSK CARGO, SAD Martin. ZO stredných odborných škôl účasť prijali Dopravná akadémia Trernčín, Dopravná akadémia Žilina, SOŠ dopravná Vrútky, SOŠ letecko- technická Trenčín, Žilinská univerzita. Počas akcie sa deti a ich rodičia mohli oboznámiť s možnosťou štúdia na jednotlivých druhoch škôl a možnosťou uplatnenia v praxi. Všetci boli milo prekvapení, aké veľké množstvo pracovných príležitostí ponúkajú jednotlivé železničné spoločnosti. Súčasťou sprievodných akcií boli aj jazda vo vlaku s parnou lokomotívou, jazda v historickej motorovej jednotke a jazda na trenažéri elektrickej lokomotívy SIEMENS.  
05.06.2018

 Ranč Pod Babicou - Bojná

Dňa 30. 05. 2018 sa žiaci III. C triedy zúčastnili odbornej exkurzie zameranej na eko a agroturistiku a zdravý životný štýl. Cieľom exkurzie bol Ranč Pod Babicou, ktorý sa nachádza v obci Bojná na južnom úpätí Považského Inovca, 44 km od Nitry, 10 km od Topoľčian a 26 km od kúpeľného mesta Piešťany.
Areál ranča ponúka aktívne využitie voľného času pre všetkých milovníkov prírody. Je ideálnym miestom pre rodiny s deťmi, firmy a školy.
Okrem reštaurácie a ubytovania je tu k dispozícii množstvo rôznych aktivít. Užijete si tu rybolov, jazdu na koni, lukostreľbu, plážový volejbal či minifutbal. Súčasťou areálu je zverinec, kde môžete vidieť viac ako 40 druhov zvierat z rôznych kútov sveta. Pre deti je pripravené detské ihrisko.
Ranč poskytuje ubytovanie v troch častiach: penzióne, chatkách vo westernovom mestečku a v rodinných bungalovoch.
26.05.2018

UNICEF MODRÝ GOMBÍK

 Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije.
Slovenský výbor pre UNICEF už po 14. raz zorganizoval v dňoch 14. - 20. mája 2018 celoslovenskú verejnú zbierku Týždeň modrého gombíka. Zbierky sa zúčastnili aj žiaci našej školy, triedy 1. - 3. ročníka. Cieľom zbierky bolo zabezpečiť humanitárnu pomoc pre deti na Ukrajine v konfliktných oblastiach. Táto aktivita pomáha vzbudiť v deťoch a mladých ľuďoch pocit pomoci a solidarity voči ich rovesníkom žijúcich v krajinách vystavených humanitárnym, živelným či iným krízam.
https://www.unicef.sk/aktuality/13906-tyzden-modreho-gombika-startuje-14-maja
17.04.2018

LINDE a spolupráca so školou

 V dňoch 3. – 6. apríla 2018 pedagogickí zamestnanci školy Ing. Radko Fábik,
Ing. Renáta Jánošíková, Mgr. Mária Daneková a Bc. Natália Nedielková absolvovali „Školenie
obsluhy motorových vozíkov“, ktoré spoločnosť Linde Material Handling Slovenská
republika s.r.o. vykonáva na základe platného oprávnenia Národného inšpektorátu práce Košice
VZV-0822/07-06.1. Získali certifikát o absolvovaní školenia a preukaz obsluhy motorových
vozíkov platný v EÚ.
Od školského roku 2018/2019 bude škola v spolupráci so spoločnosťou Linde Material
Handling Slovenská republika s.r.o. zabezpečovať takéto školenie pre záujemcov z radov
žiakov študijných odborov 3759 K komerčný pracovník v doprave a 3767 M dopravná
akadémia. Každý žiak 3. ročníka sa s touto problematikou oboznámi v odborných teoretických
a praktických vyučovacích predmetoch.
Získanie certifikátu o absolvovaní školenia a preukazu obsluhy motorových vozíkov
platného v EÚ môže pomôcť pri získaní zamestnania absolventa školy.
27.03.2018

Matematický klokan

 Dňa 19.marca 2018 sa konala najväčšia medzinárodná žiacka súťaž Matematický klokan. Zúčastnilo sa jej 10 žiakov našej školy v kategórii Kadet O12 a Junior O34. Súťaž spočívala vo vypracovaní testu, ktorý obsahoval 24 úloh.
Výsledky súťaže budú 9.apríla 2018.
27.03.2018

Klaudia opäť úspešne

 Dňa 21.3.2018 Klaudia Vavrová zo 4.A triedy získala 2. miesto v Krajskom kole súťaže v prednese poézie a prózy Vansovej Lomničky. Po víťazstve v okresnom kole reprezentovala náš okres básňou Miroslava Válka Opakovanie ohňa.
Srdečne blahoželáme.

09.03.2018

 Ďakovný list.

08.03.2018

Klaudia Vavrová víťazkou

 Dňa 6.3.2018 Klaudia Vavrová zo 4.A triedy získala 1. miesto v Okresnom kole súťaže v prednese poézie a prózy Vansovej Lomničky básňou Miroslava Válka Opakovanie ohňa.
Žiačka bude reprezentovať náš okres v krajskom kole. Prajeme veľa šťastia.
01.03.2018

 Drahá smútiaca rodina, drahí kolegovia, žiaci, drahí priatelia,

s hlbokým zármutkom sme dnes prijali správu, že vo veku 67 rokov nás navždy opustil náš drahý pán riaditeľ Ing. Ján Lipták. Jeho smrťou stráca naša vzdelávacia inštitúcia veľkého človeka, učiteľa, vychovávateľa,ale hlavne schopného  manažéra, ktorý obetoval výchove a vzdelávaniu mladých ľudí viac ako 40 rokov svojho života. Jeho húževnatosť, oddanosť a odhodlanosť, s akou viedol našu školu 40 rokov bola pre nás všetkých veľkou inšpiráciou, motiváciou a  výzvou. Vo svojej náročnej manažérskej práci nepoznal čas na oddych a záľuby, ktorých  sa my ostatní nedokážeme vzdať. Práca a hlavne škola, bola pre neho druhým domovom, koníčkom, miestom, kde trávil aj svoj vzácne voľný čas. Našej škole si obetoval  súkromie, často aj na úkor svojej najbližšej rodiny. Tvoja  ľudskosť a zmyseľ pre spravodlivosť nám všetkým pomáhala stať sa lepšími a empatickejšími ľuďmi, ochotnými pomáhať druhým a hľadať v každom človeku  hlavne dobro a lásku.
Drahý Janko, bolo nám cťou byť Tvojími kolegami, priateľmi, žiakmi. Tvoja práca, nezlomná vôľa, viera a pokora bude pre nás všetkých svetielkom nádeje na ceste životom každého z nás.
Česť Tvojej pamiatke !   
15.02.2018

Divadelné predstavenie

 Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

Dňa 14.2.2018 sa triedy III.A, III.B a III.C zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku „ The heroes“ (inscenovaná učebná pomôcka). Predstavenie bolo zamerané najmä na:
slovesné časy: present simple, present continuous, past simple, past continuous, present perfect, future tenses a využitie slovnej zásoby a fráz, s ktorými sa žiaci môžu stretnúť v reálnom živote. Pred predstavením sa žiaci na hodinách anglického jazyka pripravili na toto vystúpenie cez materiály, ktoré boli dostupné na webe Divadelného centra z Martina. Táto anglicko-slovenská inscenácia „Hrdinovia“ je mozaikou príbehov o hrdinských činoch a ukazuje, že hrdinstvo má v skutočnom živote mnoho podôb, hoci často si ho predstavujeme úplne inak. Ďakujeme (Vavrušová)

06.02.2018

Geografická olympiáda

Dňa 12.1.2018 sa konalo školské kolo GO kategórie Z 2017/2018. Súťaže sa zúčastnili 3 žiaci našej školy: Jozef Galko III.C, Tomáš Greguš II.A a Dominik Krajčovic III.B. Súťažilo sa online na internete, test obsahoval 30 otázok, čas trvania 35 min. Všetci 3 žiaci úspešne absolvovali test v stanovenom termíne. Postupujúcich do krajského kola určujú krajské komisie.
Viac informácií:
https://www.zmaturuj.com/geograficka-olympiada-2018/
http://www.regionalnageografia.sk/
06.02.2018

Školské kolo ekonomickej olympiády

Ekonomická olympiáda – školské kolo
Dňa 18. januára 2018 sa žiaci našej školy zapojili do Ekonomickej olympiády, ktorú organizoval Inštitút ekonomických a spoločenských analýz. Súťaže sa tento rok zúčastnilo viac ako 4 000 žiakov z takmer 150 škôl z celého Slovenska.

Školského kola sa zúčastnilo 18 žiakov:
Nikola Uhlárová, Václav Dobiáš (III.A),
Michal Méres, Jaroslav Kvasnica, Samuel Cambel (III.B),
Jana Ondrisová, Katarína Hrnčárová (III.C),
Martina Ševčíková, Tomáš Krcho, Diana Pauková, Dominika Buchelová (IV.A),
Dominika Lasac, Mário Forgáč (IV.B),
Nikola Jašurková, Marek Čička, Samuel Vydrnák, Klaudia Karasová, Simona Fodorová (IV.C)
Žiaci v časovom limite 40 minút odpovedali na 20 otázok. Testovanie prebiehalo online.
Do krajského kola, ktoré sa bude konať dňa 16. februára 2018 postúpil Tomáš Krcho (IV.A), ktorý bol najúspešnejším riešiteľom školského kola.

 
17.01.2018

Okresné kolo olympiády z anglického jazyka

Dňa 17.1.2018 sa Tomáš Krcho IV. A zúčastnil na okresnom kole olympiády v anglickom jazyku, kde úspešne reprezentoval našu školu a umiestnil sa na krásnom 3. mieste.
SRDEČNE GRATULUJEME.
08.01.2018

Výsledky medzinárodnej online súťaže BEST IN ENGLISH

Celkové vyhodnotenie súťaže BEST IN ENGLISH
(Medzinárodné (svetové) online testovanie v anglickom jazyku)

V súťaži BEST IN ENGLISH 2017, ktorá sa konala 30. novembra 2017, bolo zúčastnených 17 612 žiakov zo 750-tich škôl z 29-tich krajín.
Každý zapojený žiak mohol získať max. 98 bodov.
Umiestnenie našej školy: 665. miesto s počtom 607,5 bodov.

Žiak trieda              celkové umiestnenie         počet bodov
Adam Križko 3.A                  9909                                 69,5
Adrián Krovina 2.B             10225                                 69
Veronika Strižencová 3.A    10932                                 67

20.12.2017

Veronika Kružíková a jej poviedka

 Žiačka 3.C triedy Veronika Kružíková sa zúčastnila celoslovenskej súťaže
o najlepšiu poviedku pri príležitosti 100. výročia narodenia Arthura C.
Clarka. Na vyhodnotení, ktoré sa konalo 7.12.2017 v Univerzitnej knižnici
Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne, bola ocenená diplomom
za poviedku Kráľova krv.

Srdečne gratulujeme!03.12.2017

EXPERT geniality show

 Dňa 30.11.2017 sa 11 žiakov našej školy zapojilo do celoslovenskej súťaže EXPERT geniality show. Žiaci odpovedali na otázky z dvoch tém, ktoré si vybrali z piatich ponúkaných:
Dejiny, udalosti, umenie
Svetobežník
Mozgolamy
Do you speak English?
Góly, body, sekundy
Výsledky súťaže: 9.1.2018

01.12.2017

BEST IN ENGLISH

 Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku „BEST IN ENGLISH“
Dňa 30.11.2017 sa naša škola zapojila do súťaže „Best in English“ – online testovanie v anglickom jazyku (gramatika, čítanie s porozumením, počúvanie) na úrovni B1 - C1 v trvaní 60 minút pod vedením p.uč. Ing. M. Vavrušovej. Je to medzinárodná súťaž otvorená všetkým stredným školám na svete (ohraničená vekom 15-19 rokov). Zapojilo sa do nej 13 našich študentov: Adrián Krovina II.B, Adam Križko III.A, Nicolas Čapák III.A, Veronika Strižencová III.A, Lucia Bačová III.C, Katarína Fujaková III.C, Jozef Galko III.C, Timea Kazíková III.C, Paulína Mikušová III.C, Karin Svetkovičová IV.A, Ladislava Baginová IV.C, Marek Čička IV.C, Simona Fodorová IV.C. V rámci školy bolo umiestnenie jednotlivých študentov nasledovné (celkový počet bodov 98):
meno a priezvisko trieda body čas
1 Adam Križko III.A 69,5 44 ´31´´
2 Adrián Krovina II.B 69 57´55´´
3 Veronika Strižencová III.A 67 40´00´´
4 Katarína Fujaková III.C 67 55´38´´
5 Nicolas Čapák III.A 65,5 49´15´´
6 Paulína Mikušová III.C 65 45´53´´
7 Ladislava Baginová IV.C 57 58´40´´
8 Marek Čička IV.C 54 54´21´´
9 Simona Fodorová IV.C 47 58´27´´
10 Timea Kazíková III.C 46,5 49´02´´
11 Karin Svetkovičová IV.A 43 33´30´´
12 Lucia Bačová III.C 40,5 57´ 37´´
13 Jozef Galko III.C 33 59´05´´

15.12.2017 sa dozvieme celkové umiestnenie študentov v rámci všetkých zapojených škôl na svete. Len pre zaujímavosť v roku 2016 sa zúčastnilo súťaže 15107 študentov zo 683 stredných škôl až z 28 krajín.
30.11.2017

Pamätný list sv. Gorazda

 Pamätný list sv. Gorazda
Dňa 24.11.2017 si pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva prevzali z rúk štátnej tajomníčky Oľgy Nachtmannovej Pamätné listy sv. Gorazda Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za rok 2017 žiaci a študenti (výborní reprezentanti Slovenska v predmetových olympiádach a medzinárodných súťažiach.). Tento rok bolo ocenených 53 žiakov a študentov.
Z rúk štátnej tajomníčky si ocenenie za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky v medzinárodnej súťaži v anglickom jazyku v Zestafoni v Gruzínsku a získanie 3. miesta prevzala Ladislava Baginová zo IV.C.
Blahoželáme!
20.11.2017

OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA ( ŠKOLSKÉ KOLO)

             Dňa 16.11.2017 sa na našej škole v čase od 9.00 do 12.00 hod. konalo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Zúčastnilo sa ho 7 žiakov: Adam Križko III.A, Nicolas Čapák III.A, Diana Pauková IV.A, Tomáš Krcho IV.A, Simona Fodorová IV.C, Marek Čička IV.C a Ladislava Baginová IV.C. Odbornú komisiu tvorili vyučujúce ANJ: Ing. Martina Vavrušová, Mgr. Janka Pokopcová a Mgr. Blažena Májska. Po dvoch častiach, písomnej a ústnej, ktoré neboli vôbec ľahke, sa umiestnili študenti nasledovne: 1. miesto Tomáš Krcho IV.A, 2. miesto Ladislava Baginová, 3 miesto Marek Čička, 4. miesto Adam Križko, 5. miesto Simona Fodorová, 6. miesto Diana Pauková a 7. miesto Nicolas Čapák. Umiestnení na prvých troch miestach si odniesli nielen diplomy, ale aj pekné vecné ceny. Ďakujeme všetkým zúčastneným a blahoželáme Tomášovi Krchovi, ktorý postupuje do okresného kola, kde bude reprezentovať seba a aj našu školu. Držíme mu prsty. Good luck:-) 

 
25.10.2017

Škola priateľská deťom

 
Projekt ,, Škola priateľská k deťom“ je dlhoročná aktivita Detského fondu UNICEF na Slovensku so zámerom motivovať školy k aktívnemu prístupu k právam detí. Cieľom projektu je vytvárať prostredie priateľské k deťom v školách a školských zariadeniach a uplatňovať tak Dohovor o právach dieťaťa ako kľúčový faktor.
V tomto školskom roku sa do tohto projektu zapojí aj naša škola. Projekt bude prebiehať po celý školský rok 2017/2018. Podmienkou pre účasť na projekte a získanie titulu Škola priateľská k deťom je splnenie minimálne nasledujúcich kritérií:
1. Informovanie detí a rodičov o projekte
2. Nástenka venovaná právam detí a spolupráci s UNICEF
3. Práva detí v školskom vzdelávacom programe
4. Zapájanie školy do aktivít UNICEF Slovensko
5. Aktívna žiacka školská rada
6. Spolupráca pedagógov, žiakov a ich rodičov na aktivitách organizovaných žiakmi z ich iniciatívy
Cieľom je teda motivovať všetkých zamestnancov školy, žiakov i rodičov k bližšej spolupráci ohľadom ľudských práv, obzvlášť práv dieťaťa.
Bližšie informácie na stránke UNICEF:
https://www.unicef.sk/skoly/skola-priatelska-k-detom
https://www.unicef.sk/kto-sme/o-nas/dohovor-o-pravach-dietata
UNICEF poskytuje na svojich stránkach aj pomoc deťom, ale aj ich rodičom, keď sa ocitnú v neľahkej životnej situácii. Slúži na to Linka detskej istoty 116 111:
http://www.ldi.sk/
https://www.unicef.sk/uzitocne-adresy
23.10.2017

Spoznaj našich susedov a spoločnú históriu - Poľsko

 V rámci boja proti rasovej neznášanlivosti, porozumení medzi národmi a národnosťami sa žiaci našej školy zúčastnili dvojdňovej exkurzie v poľských mestách Krakov a Osvienčim. Cieľom exkurzie bolo spoznať históriu mesta Krakov, pozrieť si letecké múzeum a navštíviť jedno z najsmutnejších a najkrutejších miest druhej svetovej vojny koncentračný tábor Osvienčim.   
23.10.2017

Účasť na zbierke Nezabúdka 2017

 V dňoch 29. septembra 2017 – 3.októbra 2017 sa v uliciach takmer 60 miest na Slovensku konala zbierka zameraná na prevenciu, osvetu a podporu duševného zdravia. Organizátorom zbierky bola Liga za duševné zdravie SR, ktorá v tomto roku spolupracovala aj s trenčianskym Materským centrom Srdiečko. Drobnými belasými kvietkami chceli dobrovoľníci, medzi ktorých patrili aj žiaci našej školy, upozorniť verejnosť, že duševné zdravie je súčasťou celkového zdravia. Pridať sa mohol každý dobrovoľnou kúpou nezábudky.10.10.2017

Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku - Gruzínsko 2017

 Gruzínsko – krajina pre nás málo známa, tajuplná, opradená bohatou históriou, no súčasne krásna a nespútaná. Takto ju mohla spoznať naša žiačka Ladislava Baginová, ktorá sa spolu so svojou učiteľkou anglického jazyka Mgr. Jankou Pokopcovou a vedúcim našej delegácie Mgr. Petrom Juríčkom zúčastnili v gruzínskom meste Zestafoni medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku v rámci projektu Vzdelávanie bez hraníc. Naša žiačka vzorne reprezentovala našu školu a obsadila tretie miesto, za čo jej srdečne gratulujeme.
29.06.2017

Odborná exkurzia v spoločnosti KLACSKA, s.r.o.

Dňa 7. júna 2017 sme boli s vybranou skupinou žiakov I., II. a III. ročníka na odbornej exkurzii v spoločnosti KLACSKA, s. r. o., ktorej hlavná a jediná činnosť je preprava pohonných hmôt.

24.05.2017

Krajiny tretieho sveta a CR (Keňa).

Dňa 19. 05. 2017 sa žiaci druhého a tretieho ročníka odboru pracovník marketingu/cestovný ruch zúčastnili prednášky spojenej s prezentáciou na tému - Krajiny tretieho sveta a CR (Keňa).
18.05.2017

Deň otvorených dverí ZSSK

Dňa 17. mája 2017 sa žiaci zúčastnili Dňa otvorených dverí ZSSK v rušňovom depe v Bratislave.  ...
28.04.2017

Odborná exkurzia v bratislavskom prístave

Dňa 25. 04. 2017 sme so žiakmi I. B a II.B, študijný odbor komerčný pracovník v doprave, boli na odbornej exkurzii v spoločnosti Slovenská plavba a prístavy, a.s. (SPaP) v Bratislave.

28.04.2017

4. Medzinárodná súťaž rušňovodičov a budúcich logistických agentov „Vilinius 2017“

Úspešná reprezentácia žiakov našej školy na 4. Medzinárodnej súťaži rušňovodičov a budúcich logistických agentov „Vilinius 2017“

V dňoch od 9.4.2017 do 13.4.2017 Ing. Renáta Jánošíková, Mgr. Lenka Rebrová a žiaci IV.A triedy Michaela Konštiaková a Erik Prchlík navštívili družobnú školu Vilniaus geležinkelio transporti ir verslo paslaugu mokykla v Litve, ktorá organizovala 4. Medzinárodnú súťaž rušňovodičov a budúcich logistických agentov „Vilinius 2017“.

28.11.2016

STREDOŠKOLÁK

V dňoch 24. a 25. 11. 2016 sme propagovali našu školu, odbory na 18. ročníku výstavy stredných škôl.

Cieľom tohto tradičného podujatia bolo vytvoriť vhodnú príležitosť pre propagáciu stredných odborných škôl, gymnázií, konzervatórií a iných vzdelávacích inštitúcií a priamou prezentáciou sprostredkovať žiakom základných škôl informácie o možnostiach ďalšieho štúdia na stredných školách. Počas výstavy prebiehal sprievodný program zameraný na ukážky manuálnej zručnosti žiakov, kultúrne vystúpenia, módne prehliadky a odborné semináre.
22.11.2016

Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

V dňoch 9. – 15. novembra 2016 sa na Dopravnej akadémii v Trenčíne konala medzinárodná súťaž v anglickom jazyku INTERNATIONAL ENGLISH CONTEST OF SECONDARY SCHOOLS v rámci projektu „Vzdelávanie bez hraníc.“


20.10.2016

InnoTrans 2016

V dňoch 20.-23.9.2016 sme sa mali možnosť zúčastniť medzinárodného veľtrhu inovácií v doprave InnoTrans 2016 v Berlíne.

Veľtrh žiakov veľmi zaujal nielen svojím obsahom, ale aj rozsahom. Pozornosť venovali vonkajšej expozícii koľajových vozidiel a  elektrobusov, zaujímali sa o služby v doprave, o železničné staviteľstvo, modelárstvo, elektroniku. K novým poznatkom patrí aj premyslený systém mestskej dopravy v Berlíne.

24.06.2016

MÚZEUM DOPRAVY

Dňa 23. júna 2016 navštívili žiaci III.B triedy, skupina 3K1 Slovenské technické múzeu – Múzeum dopravy v Bratislave.

Žiaci videli historické dopravné prostriedky.
06.06.2016

GEOGRAFIA – slepé mapy v edukačnom programe Editor máp

Dňa 19.05.2016 sa na našej škole konala, pod záštitou Komisie odborných predmetov, súťaž: GEOGRAFIA – slepé mapy v edukačnom programe Editor máp. Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme!
Pozrite si výsledky...
06.06.2016

Účtovníctvo na počítači

Dňa 5. mája 2016 sa na našej škole uskutočnila súťaž „Účtovníctvo na počítači“. 18 žiakov preukazovalo svoje znalosti na softvéri OMEGA alebo ALFA plus od spoločnosti KROS. Úspešní riešitelia získali od spoločnosti Kros certifikáty.
Pozrite si výsledky...
06.06.2016

MLADÝ TVORCA 2016

V dňoch 26.4.2016 - 28.4.2016 sme sa zúčastnili v Nitre 24. ročníka celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl Mladý tvorca 2016.  Súčasťou výstavy bola aj súťaž o Cenu ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Maják pre dopravu - Ekologická inovácia vo verejnej doprave.

06.06.2016

Študenti našej školy sa stali víťazmi medzinárodného turnaja vo futbale stredných škôl v Paksi v Maďarsku.
06.06.2016

Majstri Slovenskej republiky vo futbale stredných škôl 2016

Študenti našej školy sa stali Majstrami Slovenskej republiky vo futbale stredných škôl za rok 2016.
Na našich študentov sme hrdí, gratulujeme k úspechu a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.
04.06.2016

Majstri Slovenskej republiky vo floorbale stredných škôl za rok 2016

Študenti našej školy vyhrali titul Majstri Slovenskej Republiky vo floorbale stredných škôl 2016.
Za vzornú reprezentáciu školy im ďakujeme a gratulujeme k úspechu.