// //
Mevlana Sözleri
Hayatı

Mevlana Hazretlerinin Oğluna Mektubu

Mevlâna Celâleddin-i Rûmî hazretlerinin mektuplarının belli bir kısmı günümüze ulaşmıştır. Bu mektupların bir kısmı yöneticilere, bir kısmı âlimlere, bir kısmı da müridlerine ve oğullarına yazılmıştır.
Hikayeleri

Bir Testi Su

Ey oğul! Bütün dünyayı, ağzına kadar ilimle, hikmetle, sırlarla ve güzellikle dolu bir testi bil.