Navigácia

Obsah

Vítame Vás na novej www stránke obce Vlčkovce.

Stránku budeme naďalej dopĺňaÅ¥ o aktuálne informácie.

Prípadné názory a podnety ohľadom naÅ¡ej stránky môžete zasielaÅ¥ na e-mailovú adresu web@vlckovce.sk

Príhovor starostu obce

Vážení priatelia, obyvatelia obce a návÅ¡tevníci.

Srdečne Vás vítam na nových stránkach naÅ¡ej obce - obce Vlčkovce.

Cieľom tejto stránky je informovaÅ¥ Vás o Å¾ivote v obci Vlčkovce, o histórii a súčasnosti obce a taktiež aj o plánoch do budúcnosti. Táto stránka bude slúžiÅ¥ ako informačné médium o aktuálnom dianí v obci, vrátane fotogalérií.

Na naÅ¡ej stránke, okrem iného, nájdete aj kontakty na pracovníkov obecného úradu a Älenov obecného zastupiteľstva, komisií OZ, ale i záujmových organizácií pôsobiacich na Ãºzemí naÅ¡ej obce. Taktiež tu nájdete zverejňovanie objednávok, zmlúv a faktúr.

Verím, že tieto stránky prispejú k lepÅ¡ej propagácii naÅ¡ej obce a k skultúrneniu, oživeniu a zlepÅ¡eniu života v naÅ¡ej obci.

VÅ¡etci návÅ¡tevníci naÅ¡ej obce prichádzajúci s dobrým úmyslom sú v naÅ¡ej obci srdečne vítaní a prajem Vám pri prehliadke naÅ¡ej obce len tie najkrajÅ¡ie zážitky a následne najlepÅ¡ie spomienky.

 

Ing. Ivan Dobrovodský

starosta obce Vlčkovce